Բաժնում ներկայացված են ԵՄ ֆինանսական աջակցությամբ ընթացող #Juremonia ծրագրի շրջանակում դրամաշնորհներ շահած մեդիա կազմակերպությունների և  լրագրողներ լուսաբանումները, որոնց նպատակն է ապահովել արդարադատության բարեփոխումների թեմայով հանրային իրազեկության ձևավորումը  և բարձրացումը, շահերի պաշտպանությունը, քաղաքացիական հասարակության և լրատվամիջոցների միջև համագործակցության խթանումը։

 

Արմենակ Դավթյան

Անկախ լրագրող 

 

 

 

 

 

 

 

 

Աստղիկ Կարապետյան

Անկախ լրագրող