«Հայաստանում արդարադատության ոլորտի բարեփոխումների մշտադիտարկում» նախագիծը մեկնարկել է 2022 թվականի փետրվարի 1-ից: Չորս տարի տևողությամբ ծրագիրը իրականացվում է ԵՄ ֆինանսական աջակցությամբ` Նիդերլանդների հելսինկյան կոմիտեի, «Միջազգային բանտային բարեփոխումներ» կազմակերպության, «Սոցիալական արդարություն» ՀԿ-ի, և «Քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտ» ՀԿ-ի կոնսորցիումի կողմից:

Նպատակն է խթանել ՀԿ ոլորտի իմաստալից դերը արդարադատության ոլորտի բարեփոխումներում:

Խնդիրներ.

1. ՔՀԿ-ների կարողություններիզարգացում արդարադատության ոլորտի և ոստիկանության բարեփոխումներիիրականացման ապացույցների և իրավունքների վրա հիմնված մոնիտորինգի, հաշվետվությունների և ադվոկացիայի ոլորտում:

2. Քաղաքացիական հասարակության դերի ուժեղացում բարեփոխումների իրականացման համար քաղաքականության առաջարկների և կոնկրետ առաջարկությունների ու գործողությունների ծրագրերի տրամադրելու հարցում։

3. Արդարադատության բարեփոխումների գործընթացների շուրջ հանրային իրազեկության և բանավեճի բարձրացում, քաղաքացիների և ԶԼՄ-ների մասնակցություն

Ոլորտային ծածկույթ.

 • Դատաիրավական բարեփոխումներ
 • Ոստիկանության բարեփոխումներ
 • Հակակոռուպցիոն բարեփոխումներ
 • Բանտային ու Պրոբացիոն բարեփոխումներ
 • Մարդու Իրավունքների ռազմավարություն

Հիմնական գործողություններ.

 1. Նախնական ու վերջնական այլընտրանքային զեկույցների կազմում
 2. Մոնիտորինգի, հաշվետվությունների և ռազմավարական շահերի պաշտպանության վերաբերյալ վերապատրաստման ծրագրերի նախագծում
 3. Արդարադատության ոլորտի բարեփոխումների մոնիտորինգի և գնահատման համար ուսումնական պլանի, ուղեցույցի, գործիքների մշակում
 4. ՔԱ ոլորտի բարեփոխումների ՀԿ-հարթակի ստեղծում
 5. Արդարադատության մատչելիության վերաբերյալ մոնիտորինգի  և հետազոտական դրամաշնորհների տրամադրում
 6. Մշակել և կառավարությանը  ներկայացնել բարեփոխումների իրականացման վերաբերյալ հետազոտությունների և մոնիտորինգի հաշվետվությունները:
Հիմնական թիրախներ.
 • Արդարադատության նախարարություն
 • Ոստիկանություն
 • Քննչական մարմիններ
 • Դատախազություն
 • Դատարաններ
 • Քկ ծառայություն
 • Պրոբացիայի ծառայություն