Ջուրեմոնիա հարթակի անդամ հանդիսացող կազմակերպությունների տրամադրած հետազոտությունները/զեկույցները/հաշվետվությունները/քաղաքականության համառոտագրերը, որոնք կարող են կիրառելի լինել այլ կառույցների կամ անհատների կողմից: