Read More
Event

Ենթադրամաշնորհային ծրագրերի եռամսյակային ներկայացումներ

#Juremonia հարթակի 2023թ.-ի նոյեմբերի 2-ի հանդիպմանը ներկայացվեցին քաղաքացիական հասարակության կառույցներին տրված չորս ենթադրամաշնորհային ծրագրերից երկուսի եռամսյակային արդյունքները։ Առաջին բանախոսը «Իրավունքի զարգացման և պաշտպանության հիմնադրամի» փորձագետ Սերգեյ Գրիգորյանն էր, ով ներկայացրեց «Դեպի ավելի լավ քրեական և...

Read more

Read More
Event

Մարզային հանդիպումներ_Տավուշ

Հոկտեմբերի 19-ին Իջևան քաղաքում կայացավ, ԵՄ ֆիանանսական աջակցությամբ ընթացող, «Հայաստանում արդարադատության ոլորտի բարեփոխումների մշտադիտարկում» (www.juremonia.am) ծրագրի մարզային հերթական այցը: Ծրագրով պլանավորված այցերի նպատակն է` մարզային ՀԿ-ների մասնակցությամբ կազմակերպել քննարկումներ, որոնք ամեն անգամ կվերաբերենարդարադատության բարեփոխումների տարբեր...

Read more

Read More
Event

Հետազոտության քննարկում.քրեակատարողական և պրոբացիայի ոլորտների ռազմավարություն 2019-2023

#JUREMONIA հարթակի հինգերորդ հանդիպումը տեղի ունեցավ 2023թ.-ի մայիսի 24-ին։ Հանդիպումը սկսվեց  Քրեակատորական և պրոբացիայի ոլորտների 2019-2023 թթ․ ռազմավարության վերաբերյալ իրականացված ելակետային հետազոտության քննարկմամբ։ Այն ներկայացրեց Քրեակատորական և պրոբացիայի ոլորտների փորձագետ Նինա Փիրումյանը։ Նա նշեց,...

Read more

Read More
Event

Մարզային հանդիպումներ_Լոռի

2023 թվականի ապրիլի 28-ին Վանաձոր քաղաքի <<Խաչվող ուղիներ>> ՀԿ-ում կայացավ ԵՄ ֆինանսական աջակցությամբ ընթացող «Հայաստանում արդարադատության ոլորտի բարեփոխումների մշտադիտարկում» (#Juremonia) ծրագրի մարզային այեցերի մեկնարկը: Մարզային այցերի նպատակն է տեղական ՀԿ-ների մասնակցությամբ կազմակերպել քննարկումներ, որոնք ամեն...

Read more

Read More
Event

Հետազոտությունների քննարկում. դատաիրավական և հակակոռուպցիոն ռազմավարություններ

2023թ.-ի մարտի 31-ին տեղի ունեցավ Ջուրեմոնիա հարթակի անդամների երրորդ հանդիպումը, որը իրականացվում է ԵՄ ֆինանսական աջակցությամբ ընթացող JUREMONIA ծրագրի շրջանակում: Ծրագրի փորձագետ Սյուզաննա Սողոմոնյանը (դատաիրավական և հակակոռուպցիոն ոլորտներ) հարթակի անդամներին ամփոփ ներկայացրեց իրականացված ելակետային հետազոտությունները,...

Read more

Read More
Event

Անալոգիան Քրեական իրավունքում

2022 թվականի հուլիսի 1-ից ուժի մեջ մտած ՀՀ քրեական նոր օրենսգրքով նախատեսվել է ևս մեկ նորույթ՝ քրեական օրենքի անալոգիայով կիրառման հնարավորություն, որը մինչ այս արգելվում էր։ Ըստ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 23-րդ հոդվածի 3-րդ մասի․ «Քրեական...

Read more

Read More
Event

Juremonia հարթակի մեկնարկային նիստը

2022թ.-ի նոյեմբերի 30-ին կայացավ Juremonia հարթակի անդամների առաջին հանդիպումը։ Հարթակը, ուր ներգրավված են կազմակերպություններ և մասնագետներ, իր գործունեության վեկտորները ուղղորդում է արդարադատության ոլորտի բարեփոխումների մշտադիտարկմանը, ջատագովության իրականացմանը, ինչպես նաև այս գործընթացներում ՔՀԿ-ների իմաստալից ներգրավվածության...

Read more