Read More
News

Մարդու իրավունքներ. Արցախում կայացված դատական ակտերի իմպլեմենտացիայի անհրաժեշտությունը ՀՀ-ում

2023թ.-ի հոկտեմբերի 5-ի և 13-ի #Juremonia հարթակի քննարկումները Արցախում հարուցված քրեական գործերի կամ արդեն կայացված  դատական ակտերի ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխանեցնելու վերաբերյալ էին։ Հարցերը, որոնց շուրջ ծավալվեցին երկօրյա քննարկումները հետևյալն էին. Արցախում կայացած դատական ակտերի համապատասխանեցումը...

Read more

Read More
News

Ներկայացնում են նոր ենթադրամաշնորհներ ստացած կազմակերպությունները

2023թ.-ի հուլիսի 19-ին կայացավ  #Juremonia հարթակի հերթական հանդիպումը, որի ժամանակ ներկայացվեցին երեք քաղաքացիական հասարակության կառույցների ծրագրերը, որոնք հաղթող էին ճանաչվել ԵՄ ֆինանսական աջակցությամբ ընթացող «Հայաստանում արդարադատության ոլորտի բարեփոխումների մշտադիտարկում»  ծրագրի շրջանակում հայտարարված փոքր ենթադրամաշնորհների հատկացման...

Read more

Read More
News

Հարթակի անդամների անդրադարձները. կատարված աշխատանքներ և վեր հանված խնդիրներ

2023թ.-ի հունիսի 29-ին տեղի ունեցավ #JUREMONIA հարթակի քրեակատարողական և պրոբացիայի ոլորտի աշխատանքային խմբի հանդիպումը։ Հանդիպման առաջին բանախոսը «Ալվան ծաղիկ» սոցիալ-կրթական ՀԿ ներկայացուցիչ Եսթեր Գրիգորյանն էր, ով ներկայացրեց քրեակատարողական և պրոբացիայի ոլորտում կազմակերպության կողմից իրականացրած...

Read more

Read More
News

Լրատվամիջոցների դերը ոլորտային ռազմավարությունների մշտադիտարկումներում

2023թ.-ի մայիսի 31-ից  հունիսի 2-ը ԵՄ ֆինանսական աջակցությամբ ընթացող «Հայաստանում արդարադատության ոլորտի բարեփոխումների մշտադիտարկում» ծրագրի շրջանակներում իրականացվեց եռօրյա վերապատրաստումների շարք` «Ռազմավարությունների փաստահեն մշտադիտարկում․ լրատվամիջոցների դերը»թեմայով: Դասընթացների անմիջական շահառուները ՀՀ-ում գործունեություն ծավալող 17 լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներ...

Read more

Read More
News

Պատիժն ավելի մեղմ պատժով փոխարինելու կամ պատժից ազատելու հիմքերը

2023թ.-ի ապրիլի 26-ին կայացավ #Ջուրեմոնիա հարթակի անդամ կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հերթական հանդիպումը։ Հանդիպման բանախոսը #Juremonia ծրագրի իրավաբան Ռոման Ահարոնյանն էր, ով ներկաների ակտիվ մասնակցությամբ խոսեց պատիժն ավելի մեղմ պատժով փոխարինելու կամ պատժից ազատելու հիմքերի մասին: Քրեական նոր օրենսգրքում...

Read more

Read More
News

Տեղեկանքների մշակում. անչափահասների հաշվառման կարգի և ՀՀ քրեակատարողական նոր օրենսգրքում պատժից ազատման ինստիտուտի թերկարգավորումներ մասին

2023թ․-ի փետրվարի 23-ին տեղի ունեցավ JUREMONIA հարթակի անդամ կազմակերպությունների երկրորդ հանդիպումը։ «Սոցիալական արդարություն» ՀԿ նախագահ Արշակ Գասպարյանը հանդիպումը սկսեց 2023թ.-ի հունվարի 31-ին ծրագրային թիմի և Ոստիկանության ներկայացուցիչների միջև կայացած աշխատանքային հանդիպման արդյունքների ներկայացումից։ Հանդիպման...

Read more

Read More
News

Քննարկում ՀՀ Ոստիկանության բարեփոխումների համատեքստում

2023թ.-ի հունվարի 31-ին «Հայաստանում արդարադատության ոլորտի բարեփոխումների մոնիթորինգ» (JUREMONIA) ծրագրի շրջանակներում տեղի ունեցավ աշխատանքային հանդիպում «Սոցիալական արդարություն» ՀԿ-ի  և Ոստիկանության ներկայացուցիչների միջև։ Հանդիպման նպատակը, ծրագրի շրջանակներում, դեռևս 2022թ հուլիս-օգոստոս ամիսների ընթացքում ՀԿ-ի և անկախ փորձագետի...

Read more

Read More
News

Դատապարտյալը չի կարող պատասխանատվության ենթարկվել բացատրություն չտալու համար

ՀՀ քրեակատարողական օրենսգրքի 11-րդ հոդվածով սահմանված են դատապարտյալի հիմնական պարտականությունները։ Ի թիվս այլնի, նշված հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետով սահմանված է, որ դատապարտյալը պարտավոր է տալ բացատրություններ պատժի կատարման կարգի պահանջները խախտելու վերաբերյալ։ Նույն հոդվածի...

Read more

Read More
News

Հանգամանքներ, որոնք բացառում են քրեական պատասխանատվությունը

Նոր քրեական օրենսգրքի 6-րդ գլուխը նվիրված է քրեական պատասխանատվությունը բացառող հանգամանքներին: Այս գլխում ամփոփված են նախկին օրենսգրքի «արարքի հանցավորությունը բացառող հանգամանքները»՝ որոշակի փոփոխություններով, ինչպես նաև առանձին պատասխանատվությունը բացառող հանգամանքներ (անմեղսունակություն, առանց մեղքի վնաս պատճառել...

Read more