Հայաստանում արդարադատության ոլորտի բարեփոխումների մշտադիտարկում

Չորս ոլորտներում իրականացվող ռազմավարությունների բարեփոխումների մշտադիտարկում
  • Քրեակատարողական և Պրոբացիայի ոլորտների բարեփոխումներ
  • Ոստիկանության բարեփոխումներ
  • Իրավական և Դատական բարեփոխումներ
  • Հակակոռուպցիոն ոլորտի բարեփոխումներ

ԴՈՆՈՐ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ
Եվրոպական միություն, Նիդերլանդների հելսինկյան կոմիտե, Միջազգային բանտային բարեփոխումներ կազմակերպություն

ՀԱՐԱԿԻՑ ՆԱԽԱԳԾԵՐ