Երեխաների խնամքի հաստատությունների վերապրոֆիլավորում (բեռնաթափում)

ՀՀ 4 հաստատությունների, այնտեղ պահվող 271 երեխաների, նրանց ընտանիքների ու համայնքների ռեսուրսների խոր գնահատում, արդյունքների ներկայացում ՀՀ ԱՍՀՆ

ԴՈՆՈՐ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ
World Vision, UNICEF Centre for Educational Research and Consulting

ՀԱՐԱԿԻՑ ՆԱԽԱԳԾԵՐ