Պատիժ կրող անձանց երեխաների վերականգնողական և սոցիալականացման խթանում

  • Ազատազրկման ձևով և ազատազրկման հետ կապ չունեցող պատիժների դատապարտված երեխաների շրջանում խթանել սոցիալական ինտեգրումը հանրային սոցիալ մշակութային կյանքին և նպաստել նրանց իրավական սոցիալականացմանը
  • Հաղորդակցման հմտությունների, կոնֆլիկտների կառավարման և շփման հմտությունների ձևավորում ու զարգացում

ԴՈՆՈՐ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ
Փրոջեքթ Հարմոնի Հայաստան

ՀԱՐԱԿԻՑ ՆԱԽԱԳԾԵՐ