Երիտասարդների և գործատուների բիզնես պրոֆիլավորում

  • Քանաքեռ և Զեյթուն համայնքներում մինչև 30 տարեկան աշխատանք փնտրող երիտասարդների պրոֆիլավորում, մասնագիտական կողմնորոշման կազմակերպում
  • Նույն համայնքում մինին և խոշոր գործատուների հավաքագրում, գնահատում և պրոֆիլավորում
  • Երիտասարդների և գործատուների հետ տոնավաճառների ու հանդիպումների կազմակերպում

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ԴՈՆՈՐ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ
Վորլդ Վիժն Հայաստան

ՀԱՐԱԿԻՑ ՆԱԽԱԳԾԵՐ