Հայաստանում անչափահասների հանցավորության կանխարգելման ազգային ռազմավարության մշակում 2016-2022

2016-2020թթ Ռազմավարության և դրանից բխող գործողությունների ծրագրի մշակում և ՀՀ կառավարությանն ու ՀՀ Ոստիկանությանը տրամադրում
  • Հիմնական դերակատարների հետ քննարկումներ եվ ստրատեգիական խորհրդատվություն
  • էքսպերտային հարցազրույցներ ոլորտում ներգրավված պետական ու ոչ պետական կառույցների ներկայացուցիչների հետ
  • միջազգային փաստատթղթերի եվ առավոր փորձի ուսումնասիրություն եվ վերլուծություն
  • Անչափահասների արդրադատության եվ անչափահասների հանցավորության կանխարգելման հիմնարար չափանիշների հիմքով ռազմավարության նախագծում
  • Նախագծի քննարկում հիմնական շահագրգիռ մարմինների եվ կազմակերպությունների հետ, վերանայում, վերջնականցում
  • Մշակված նախագիծը ՀՀ Կառավարությանը տրամադրում

ԴՈՆՈՐ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ
ԵԱՀԿ Երևան, Երեխաների պաշտպանության ցանց

ՀԱՐԱԿԻՑ ՆԱԽԱԳԾԵՐ