Երեխաների այլընտրանքային խնամքի 3 մոդելներին աջակցող սոցիակական ծառայությունների զարգացումը Հայաստանում

Շահերի պաշտպանության իրականացում՝ ուղղված թիրախային ընտանիքներին մատուցվող սոցիալական ծառայությունների բարելավմանը, ընտանեկան այլընտրանքային խնամքի մոդելներին զարգացմանը

ԴՈՆՈՐ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ
Եվրոպական միություն, Ավստրիական զարգացման գործակալություն, Հայաստանում սոցիալական ասխատողների ասոցիացիա,  Երեխաների պաշտպանության ցանց

ՀԱՐԱԿԻՑ ՆԱԽԱԳԾԵՐ