Ընտանեկան բռնության հարցերով Ոստիկանության կարողությունների զարգացում և համագործակցության մեխանիզմների ներդրում

Consectetur natoque ornare elit dis vel condimentum porta vestibulum hac torquent fermentum ad dictum habitasse mi vehicula tellus et nisi vulputate arcu nibh molestie a adipiscing.Parturient nec scelerisque a montes enim in maecenas ullamcorper ultricies vitae.
  • Ծրագրի շրջանակներում վերապատրաստվել են ավելի քան 350 ոստիկան (Համայնքային ոստիկանության և Անչափահասների գործերով բաժանմունքների աշխատակիցներ), ինչպես նաև ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի ուսանողներ
  • Բացի այդ ընդհանուր մասնագիտական գիտելիքային հենք և մասնագիտական լեզու ձևավորելու նպատակով իրականացվել են բազմամասնագիտական խմբերով վերապատրաստումներ հետևյալ կառույցների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ
  • Իրականացվել են ԸԲ դեպքերի համայնքային բազմամասնագիտական քննարկումներ, ոստիկանության աշխատակիցներին տրամադրվել է մասնագիտական խորհրդատվություն ԸԲ դեպքերի հետ աշխատանքի վերաբերյալ
  • Իրականացվել է ընտանեկան բռնության զոհերին աջակցություն տրամադրող կառույցների քարտեզագրում, որը տրամադրվել է նաև Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանը, որպես առցանց  ռեսուրս
  • ՀՀ ոստիկանության ք. Երևանի, Լոռու մարզի ք. Վանաձորի, Տավուշի մարզի ք. Իջևանի, Գեղարքունիքի մարզի ք. Գավառի և Մարտունու տարածքային բաժիններում տեղադրվել են տեղեկատվական անկյուններ տվյալ տարածքներում հասանելի՝ ԸԲ զոհերին աջակցություն տրամադրող կազմակերպությունների վերաբերյալ
  • Ծրագրի շրջանակներում ձևավորվել է նաև ԸԲ հարցերով համակարգող խորհուրդ կազմված Սոցիալական և իրավապահ համակարգի ներկայցուցիչներից:

ՇՏԵՄԱՐԱՆ(ընտանեկան բռնության զոհերին աջակցություն տրամադրող կազմակերպւոթյունների)

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹ

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՄՓՈՓԻՉ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԵՐԱԾԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2015

ՆԵՐԱԾԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2016

ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ

ԴՈՆՈՐ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ
ԵԱՀԿ Երևան

ՀԱՐԱԿԻՑ ՆԱԽԱԳԾԵՐ