ՀՀ-ում քրեական արդարադատության բարեփոխումների հզորացում: Անչափահաս իրավախախտների հետ պրոբացիոն աշխատանքների պիլոտային մոդելի փորձարկում

  • Ազատման նախապատրաստվող անչափահասների և մինչև քսանմեկ տարեկան երիտասարդ դատապարտյալների պատժից ազատման նախապատրաստում.
  • Պատժից ազատման նախապատրաստվող դատապարտյալի վերաինտեգրման խնդրով շահագրգիռ պետական ու ոչ պետական կազմակերպությունների ու ծառայությունների ներգրավում (քրեակատարողական վարչություն, ՀՀ ոստիկանություն, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, Զբաղվածության պետական ծառայություն, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն, վերականգնողկան և մասնագիտական կենտրոններ ու ՀԿ-ներ և այլն)
  • Պատժից ազատված անաչափահանսերի հետ պրոբացիոն ծրագրերի պիլոտավորում
  • ՀՀ արդարադատության նախարարությանը առաջարկությունների ներկայացում՝ անչափահասների պրոբացիայի ներդրման և կիրառման վերաբերյալ

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ԴՈՆՈՐ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ
ՄԱԶԾ/Քաունթերփարթ ինթերնեշնլ

ՀԱՐԱԿԻՑ ՆԱԽԱԳԾԵՐ