Մեծահասակ դատապարտյալների վերականգնում և վերասոցիալականացում

Քրեակատարողական հիմնարկներում պատիժ կրող դատապարտյալներին մասնագիտական կարողությունների տրամադրում՝ ապահովելով նրանց օգտակար զբաղվածությունը, հնարավոր աշխատանքով ապահովումը ազատվելուց հետո և մասնագիտական կողմնորոշումը
Քրեակատարողական հիմնարկներում դասվանդել կոնկրետ հմտություններ, որոնք ներառում են
• Հաշվապահություն
• Անգլերեն լեզու
• Համակարգչային բազային գիտելիքներ և հմտություններ

DONOR ORGANIZATION
ԵԱՀԿ Երևան

ՀԱՐԱԿԻՑ ՆԱԽԱԳԾԵՐ