Պրոբացիայի ծառայության ներդրման ֆինանասական և սոցիալական արդյունավետություն

  • Ազատազրկման հետ կապված և չկապված պատիժների ծախսարդյունավետության գնահատում
  • Պրոբացիայի ծառայության ներդրման սոցիալական դրական ազդեցությունը
  • Զեկույցի պատրստում և տրամադրում ՀՀ Կառավարություն և ՀՀ արդարադատության նախարարություն

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԴՈՆՈՐ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ
Եվրոպայի խորհուրդ                                                                                                                                 Նորվեգիայի արտաքին գործերի նախարարություն

ՀԱՐԱԿԻՑ ՆԱԽԱԳԾԵՐ